Menu Zavřeno

Psychoterapie

Psychoterapie může člověku pomoci porozumět lépe sobě a svým vztahům.  Může člověka podpořit v akceptaci jeho potřeb nebo v jeho hledání.
To mohou být situace, kdy se cítíte nejistí, zažíváte nepříjemné emoce anebo vám problémy komplikují život. 

Psychoterapie je vhodná, když se potkáte s krizovou situací, která je náhlá nebo mění směr života.  

Nebo když zažíváte pocity úzkosti, deprese nebo toho, že se neorientujete ve svém životě.

Moje psychoterapeutické zázemí vychází z psychodynamicky hlubině orientované psychoterapie a gestalt přístupu.
Jsem také ovlivněna psychoanalytickým uvažováním o souvislostech. 

Terapeutický vztah a dialog jsou pro mě důležitou součástí spolupráce. 

Dodržuji etický kodex psychoterapeutů a zásady mlčenlivosti.

Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.