Menu Zavřeno

Arteterapie

Arteterapii vnímám jako kreativní léčebný proces směřující ke změnám nebo nalézání nových
cest v životě.
 Prostřednictvím výtvarného vyjádření můžeme v arteterapii hledat prostředek komunikace k porozumění. Sobě, svým emocím, světu, situaci, která se opakuje…
Dovednost „umět malovat“ vůbec není nutná, důležitá je ochota ke kreativní práci.

Nabízím art psychoterapii, kdy zapojení výtvarné produkce kreativně obohacuje verbální psychoterapii. 

Toto si domlouváme společně na začátku terapie a v průběhu procesu můžeme společně upravovat. S mladistvými probíhá vždy na začátku společné setkání s rodiči, kde si ujasníme pravidla.
Smlouvu o poskytování arteterapie v případě nezletilosti dítěte podepisují zákonní zástupci. Preferuji individuální přístup ke klientům, otevřenou důvěrnost, samozřejmostí je respekt a bezpečný prostor.

Jsem garantovaná členka a místopředsedkyně výboru České arteterapeutické asociace (ČAA).
Dodržuji zásady mlčenlivosti a etický kodex ČAA.