Menu Zavřeno

Arteterapie

Arteterapii vnímám to jako kreativní práci směřující ke změnám a nalézání nových cest v životě a nabízím ji jako možnost psychoterapeutického procesu.

Může se jednat o práci se skrytými obsahy nebo o to, co nelze slovy přesně říci. Společně se domlouváme na formě výtvarného vyjadřování a prostřednictvím výtvarného procesu nebo vytvořeného obrazu můžeme najít „jiné“ porozumění situaci nebo sobě. 

Arteterapie není omezena věkem, je velmi vhodná, pokud chcete svůj život kultivovat a růst. 

Je vhodná i pro rodiče s dětmi, kteří mají pocit, že jejich dítě je „jiné“ a oni s ním nemohou nalézt společnou řeč.

S dětmi pracuji arteterapeuticky prostřednictvím hry a rozmanitých výtvarných prostředků

Dodržuji Etický kodex České arteterapeutické asociace a jsem členkou výboru ČAA.