Menu Zavřeno

O mně

Vzdělání

Arteterapii jsem vystudovala v Ateliéru arteterapie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

Jsem absolventkou 5 let psychodynamický výcvik SUR se zaměřením na arteterapii s akreditací pro zdravotnictví ČLK JEP (Dipl. KT B. Albrich, PhDr. P. Zach) a 3,5 roku postgraduální Gestal plus Praha. V současné době ukončuji studium Supervize na Fakultě humanitních studií při Univerzitě Karlově v Praze.

Další vzdělání: Neverbální techniky – PhDr. J. Vodňanská
Techniky práce s traumatem – PhDr. Y. Lucká, PhDr. Luboš Kobrle
Krizová intervence – PhDr. L. Běťák
Metoda focusingu – PhDr. K. Kopřiva
Psychosociální rehabilitace – MUDr. P. Hejzlar
Studium Pražská psychoterapeutická fakulta
Další krátkodobé výcviky a kursy věnované práci s tělem (dramaterapie, biosyntéza)

Profesní zkušenosti

Art psychoterapeutická praxe Praha Smíchov (od 2018)
Psychoterapeutka v Psychosomatickém centru Praha
Arteterapeutka ve zdravotnictví, Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, psychiatrické oddělení Svitavy
Koncept a vedení výcviku pro ženy a partnerky mužů s poraněním míchy (CZEPA Praha)
Arteterapeutka pro děti s nařízenou ústavní výchovou
Lektorování metodických arteterapeutických dovedností na výcvicích. Arteterapeuticky jsem pracovala s dětmi s různými potížemi v oblasti chování a emočního vývoje.
Mám zkušenosti se skupinovou prací (ženské skupiny, pěstounské rodiny..)
Poskytování supervize: od 2018, arteterapeutům, sociální služby: individuální a týmová
Mám dlouholeté profesní zkušenosti z práce v neziskovém sektoru s lidmi s duševním onemocněním v terénní práci, projektovou zkušenost z krajské koordinace projektu transformace péče o lidi s mentálním handicapem v rámci MPSV, zkušenost z práce v ústavní péči s lidmi s duševní nemocí. Účastním se odborných konferencí (arteterapie, psychoterapie, supervize), lektoruji odborné workshopy. Svoji arteterapeutickou, psychoterapeutickou i supervizní práci pravidelně superviduji (od 2010).

O mně


Příroda, umění a hudba jsou neutuchající zdroje mého života. Ráda čtu a chodím na výstavy. Ráda se potkávám se svými inspirativními přáteli. Mám ráda práci na zahradě a taky ráda lelkuji. Věřím tomu, že každý můžeme svým dílem přispívat ke změnám a k dobrému bytí ve světě.

Naše rodina dlouhodobě poskytovala pěstounskou péči.

Jsem pravidelnou přispěvatelkou Galerie hlavního města Praha (GHMP). 

S manželem pravidelně podporujeme organizaci Člověk v tísni.