Menu Zavřeno

„Člověk není statický, je to bytost v procesu bytí.

Čím více si umožňuje být, tím víc naplňuje své pravé poslání.“

– Rudolf Steiner –