Menu Zavřeno

Vzdělání a praxe

Arteterapii jsem vystudovala v Ateliéru arteterapie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na arteterapii s akreditací pro zdravotnictví ČLK JEP – Dipl.KT B.Albrich, PhDr.P.Zach.

V současné době dokončuji studium oboru Supervize na Fakultě humanitních studií při Univerzitě Karlově v Praze.

V letošním roce ukončím tříletý postgraduální výcvik Gestalt Plus Praha.

Další dlouhodobé výcviky:

Neverbální techniky –  PhDr. J. Vodňanská

Práce s traumatem – PhDr. Y. Lucká

Krizová intervence –  PhDr. L. Běťák

Focusing – PhDr. K. Kopřiva

Psychosociální rehabilitace – MUDr. P. Hejzlar

Studium Pražská psychoterapeutická fakulta

 

Praxe:

Pravidelně vedu arteterapeutické skupiny s lidmi hospitalizovanými na psychiatrickém oddělení.

Mám 20 let zkušeností ze sociální oblasti s lidmi v krizových situacích a s lidmi s vážným duševním onemocněním převážně z neziskové oblasti.

Arteterapeuticky jsem pracovala s dětmi s různými potížemi v oblasti chování a emočního vývoje.  Několik let jsem vedla terapeutické skupiny dětí s nařízenou ústavní výchovou.

Lektorovala jsem také arteterapeutické skupiny pro lidi s duševním onemocněním.

Mám arteteterapeutické zkušenosti s dlouhodobými ženskými skupinami, s pěstounskými rodinami a s dobrovolníky.