Menu Zavřeno

Psychoterapie a arteterapie

Nabízím kreativní práci směřující ke změnám a nalézání nových cest v životě.

Jsem humanisticky zaměřená psychoterapeutka a pracuji s prvky gestalt terapie.

Terapeutický vztah a dialog jsou pro mě důležitou součástí, která vede k uvědomění potíží a následné práci.

Moje arteterapeutická práce směřuje k pomoci prostřednictvím výtvarného vyjádření.

Může se jednat o práci se skrytými obsahy nebo o to, co nelze slovy přesně říci. To často vede k úlevě od potíží a porozumění situaci nebo sobě.

S dětmi pracuji arteterapeuticky prostřednictvím hry a rozmanitých výtvarných prostředků.

Samozřejmostí je pro mě respekt k člověku a bezpečný prostor. Dodržuji etický kodex psychoterapeutů a zásady mlčenlivosti.

Procházím pravidelnou supervizí a jsem členkou České arteterapeutické společnosti.